👉 Ngón trỏ trái chỉ sang phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón trỏ mu bàn tay chỉ sang phải
GoogleNgón trỏ chỉ sang phải
TwitterBàn tay úp ngón trỏ chỉ sang phải
Unicodengón trỏ trái chỉ sang phải
Từ đồng nghĩachỉ, mu bàn tay, ngón tay, ngón trỏ và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên | Biểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Ngón trỏ trái chỉ sang phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👉 1F449 ngón trỏ trái chỉ sang phải 👉🏻 👉🏼 👉🏽 👉🏾 👉🏿