👆 Ngón trỏ trái chỉ lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón trỏ mu bàn tay chỉ lên trên
GoogleNgón trỏ chỉ lên trên
TwitterBàn tay úp ngón tay trỏ chỉ lên
Unicodengón trỏ trái chỉ lên
Từ đồng nghĩachỉ, lên, ngón tay, tay và tay trái
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên | Biểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Ngón trỏ trái chỉ lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👆 1F446 ngón trỏ trái chỉ lên 👆🏻 👆🏼 👆🏽 👆🏾 👆🏿