🫵 Ngón trỏ chỉ vào người xem

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón trỏ đang chỉ vào người xem
GoogleN/A
TwitterNgón tay trỏ chỉ vào người xem
Unicodengón trỏ chỉ vào người xem
Từ đồng nghĩabạn, chỉ, ngón tay và trỏ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Ngón trỏ chỉ vào người xem biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫵 1FAF5 ngón trỏ chỉ vào người xem 🫵🏻 🫵🏼 🫵🏽 🫵🏾 🫵🏿