☝️ Ngón trỏ chỉ lên trên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón trỏ chỉ lên trên
GoogleNgón trỏ chỉ lên màu trắng
TwitterNgón trỏ chỉ lên
Unicodengón trỏ chỉ lên trên
Từ đồng nghĩachỉ, lên, ngón tay, ngón trỏ và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng nguy hiểm | Suy nghĩ biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Ngón trỏ chỉ lên trên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
☝️ 261D FE0F ngón trỏ chỉ lên trên ☝🏻 ☝🏼 ☝🏽 ☝🏾 ☝🏿
261D (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn