9️⃣ Mũ phím số chín

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephím số 9
GoogleN/A
TwitterMũ phím số chín
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mũ phím số chín biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
9️⃣ 39 FE0F 20E3 Mũ phím số chín
9⃣ 39 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn