0️⃣ Mũ phím số không

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephím số 0
GoogleN/A
TwitterMũ phím số không
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mũ phím số không biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
0️⃣ 30 FE0F 20E3 Mũ phím số không
0⃣ 30 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn