*️⃣ Mũ phím hoa thị

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephím hoa thị
GoogleN/A
TwitterMũ phím hoa thị
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻđiểm đạn

Hình ảnh

Mũ phím hoa thị biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
*️⃣ 2A FE0F 20E3 Mũ phím hoa thị
*⃣ 2A 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn