#️⃣ Mũ phím dấu thăng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu số
GoogleN/A
TwitterMũ phím dấu thăng
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻđiểm đạn

Hình ảnh

Mũ phím dấu thăng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
#️⃣ 23 FE0F 20E3 Mũ phím dấu thăng
#⃣ 23 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn