4️⃣ Mũ phím số bốn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephím số 4
GoogleN/A
TwitterMũ phím số bốn
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mũ phím số bốn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
4️⃣ 34 FE0F 20E3 Mũ phím số bốn
4⃣ 34 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn