2️⃣ Mũ phím số hai

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephím số 2
GoogleN/A
TwitterMũ phím số hai
UnicodeN/A
Chuyên mụcBiểu tượng | keycap
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Mũ phím số hai biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2️⃣ 32 FE0F 20E3 Mũ phím số hai
2⃣ 32 20E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn