😷 Mặt đeo khẩu trang y tế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đeo khẩu trang y tế
GoogleKhuôn mặt đeo khẩu trang y tế
TwitterMặt đeo khẩu trang y tế
Unicodemặt đeo khẩu trang y tế
Từ đồng nghĩabác sĩ, lạnh, mặt, mặt nạ và ốm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh | biểu tượng cảm xúc virus

Hình ảnh

Mặt đeo khẩu trang y tế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😷 1F637 mặt đeo khẩu trang y tế