🤧 Mặt hắt hơi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang hắt hơi
GoogleN/A
TwitterMặt hắt hơi
Unicodemặt hắt hơi
Từ đồng nghĩahắt hơi, mặt và sức khỏe
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Mặt hắt hơi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤧 1F927 mặt hắt hơi