🤕 Mặt đeo băng đầu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt với băng trên đầu
GoogleFace with head-bandage
TwitterMặt với đầu băng bó
Unicodemặt đeo băng đầu
Từ đồng nghĩabăng, mặt, vết thương và đau
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Mặt đeo băng đầu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤕 1F915 mặt đeo băng đầu