🥶 Mặt lạnh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt lạnh
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodemặt lạnh
Từ đồng nghĩalạnh, lạnh cứng, mặt xanh, tê cóng và đóng băng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh | biểu tượng cảm xúc mát mẻ | biểu tượng cảm xúc bị bệnh | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mặt lạnh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥶 1F976 mặt lạnh