🤒 Mặt có miệng ngậm nhiệt kế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt với nhiệt kế
GoogleFace with thermometer
TwitterMặt với nhiệt kế
Unicodemặt có miệng ngậm nhiệt kế
Từ đồng nghĩamặt, mệt, nhiệt kế và ốm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Mặt có miệng ngậm nhiệt kế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤒 1F912 mặt có miệng ngậm nhiệt kế