🤮 Mặt nôn mửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt đang nôn
GoogleN/A
TwitterMặt nôn
Unicodemặt nôn mửa
Từ đồng nghĩanôn mửa và ốm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt không khỏe
Thẻbiểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Mặt nôn mửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤮 1F92E mặt nôn mửa