Biểu Tượng Hợp

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
=
HTML nghĩa là gì
∪
∪
U+222A
Biểu Tượng Hợp
Biểu tượng Hợp, được biểu diễn bằng ∪, đại diện cho khái niệm hợp trong toán học, đó là tập hợp chứa tất cả các phần tử riêng biệt từ hai hoặc nhiều tập hợp.

Biểu Tượng Hợp là gì?

Biểu tượng Hợp, được biểu diễn bằng ∪, được sử dụng trong lý thuyết tập hợp để biểu thị sự hợp của hai hoặc nhiều tập hợp. Một hợp chứa tất cả các phần tử riêng biệt từ tất cả các tập hợp đang được xem xét.

Ứng Dụng của Biểu Tượng Hợp trong Các Lĩnh Vực Khác Nhau

Biểu tượng Hợp (∪) có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

  • Toán học: Được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết tập hợp, đại số, và các ngữ cảnh toán học khác.
  • Khoa học Máy tính: Được sử dụng trong thuật toán và cấu trúc dữ liệu như danh sách liên kết và mảng.
  • Thống kê: Được sử dụng để biểu thị khả năng của bất kỳ sự kiện nào từ nhiều sự kiện có thể xảy ra.
  • Kỹ thuật: Được sử dụng trong lý thuyết hệ thống và lý thuyết điều khiển.

Sự Khác Biệt Giữa Hợp và Giao

Trong khi cả Biểu Tượng Hợp (∪) và Biểu Tượng Giao (∩) đều được sử dụng để kết hợp các tập hợp, nhưng chúng làm như vậy theo các cách khác nhau. Hợp đại diện cho sự kết hợp của tất cả các phần tử riêng biệt từ các tập hợp liên quan, trong khi giao đại diện chỉ cho các phần tử chung của tất cả các tập hợp.

Cách Gõ Biểu Tượng Hợp Sử Dụng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 238 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + v.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 222A và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên ∪ hoặc thực thể số ∪.
  • LaTeX: Để gõ Biểu Tượng Hợp trong LaTeX, sử dụng lệnh \cup.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu Tượng Hợp