Ký Hiệu Rỗng

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
=
HTML nghĩa là gì
∅
∅
U+2205
Ký Hiệu Rỗng
Ký hiệu Rỗng, ký hiệu là ∅, đại diện cho khái niệm toán học về tập hợp rỗng, đây là tập hợp không chứa phần tử nào.

Ký Hiệu Rỗng Là Gì?

Ký Hiệu Rỗng, được ký hiệu bằng ∅, được sử dụng trong lý thuyết tập hợp để biểu thị tập hợp rỗng. Một tập hợp rỗng không chứa phần tử nào và là tập con của mọi tập hợp.

Ký Hiệu Tương Tự Như Ký Hiệu Rỗng

Có một số ký hiệu có thể trông giống Ký Hiệu Rỗng nhưng có ý nghĩa khác nhau:

 • Chữ cái Hy Lạp (Φ, Θ): Những chữ cái Hy Lạp này có thể giống với Ký Hiệu Rỗng nhưng được sử dụng trong các ngữ cảnh toán học và khoa học khác nhau. Phi (Φ) được sử dụng trong các phương trình toán học khác nhau, và Theta (Θ) thường được sử dụng trong lượng giác và giải tích.
 • Ký Tự Cyrillic (Ө, Ф): Những ký tự Cyrillic này giống với Ký Hiệu Rỗng nhưng được sử dụng trong các ngữ cảnh ngôn ngữ khác nhau.
 • ⌀ (Ký Hiệu Đường Kính): Ký hiệu đường kính được sử dụng trong kỹ thuật và hình học để chỉ đường kính của các đối tượng hình tròn và hình trụ.
 • Ø (O có gạch chéo): Mặc dù có vẻ giống về mặt hình thức, ký hiệu này được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau bao gồm ngôn ngữ học, và không nên bị nhầm lẫn với Ký Hiệu Rỗng.

Ứng Dụng và Ý Nghĩa của Ký Hiệu Rỗng Trong Các Lĩnh Vực Khác Nhau

Ký Hiệu Rỗng (∅) có nhiều ứng dụng và ý nghĩa:

 • Toán học: Thường được sử dụng trong lý thuyết tập hợp, định hình học, và các ngữ cảnh toán học khác.
 • Khoa học máy tính: Được sử dụng để biểu diễn một tập hợp rỗng trong thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
 • Thống kê: Đại diện cho một tập hợp không có kết quả nào có thể xảy ra.
 • Lập trình: Được sử dụng để biểu diễn một giá trị null hoặc rỗng trong ngôn ngữ lập trình.
 • Ý Nghĩa Triết Học: Khái niệm về tập hợp rỗng đã tạo ra những cuộc thảo luận triết học về bản chất của "không có gì" và vị trí của nó trong các hệ thống toán học và logic.

Sự Khác Biệt Giữa Ký Hiệu Rỗng và Các Ký Hiệu Tập Hợp Khác

Khác với Ký Hiệu Hợp (∪) và Ký Hiệu Giao (∩), kết hợp tập hợp, Ký Hiệu Rỗng (∅) chỉ ra sự vắng mặt của các phần tử. Điều đặc biệt là nó là tập con của mọi tập hợp, bao gồm chính nó.

Cách Gõ Ký Hiệu Rỗng Bằng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 8709 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Nhấn Option + 0.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2205 và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể có tên ∅ hoặc thực thể số ∅.
 • LaTeX: Để gõ Ký Hiệu Rỗng trong LaTeX, sử dụng lệnh \emptyset.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Rỗng