Ký hiệu Không Bằng

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
=><
HTML nghĩa là gì
&ne;
&#8800;
U+2260
Ký hiệu Không Bằng
Ký hiệu Không Bằng, được biểu thị bằng ≠, được sử dụng trong toán học và khoa học máy tính để chỉ rằng hai giá trị hoặc biểu thức không bằng nhau.

Ký hiệu Không Bằng là gì?

Ký hiệu Không Bằng, được biểu thị bằng ≠, được sử dụng để chỉ ra rằng hai giá trị hoặc biểu thức toán học không bằng nhau.

Ứng dụng của Ký hiệu Không Bằng trong Các Lĩnh Vực

Ký hiệu Không Bằng (≠) có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Thông thường được sử dụng trong đại số, giải tích và lý thuyết số.
 • Khoa học máy tính: Được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình cho các câu lệnh điều kiện.
 • Thống kê: Được sử dụng để biểu thị sự không bằng nhau trong các kiểm định thống kê.
 • Kỹ thuật: Được sử dụng trong logic điều kiện trong các mô hình kỹ thuật.

Biến thể trong Google Sheets, Excel, và Lập trình

Trong phần mềm bảng tính và ngôn ngữ lập trình, toán tử "không bằng" có thể được biểu diễn khác nhau:

 • Google Sheets và Excel: Cả hai thường sử dụng toán tử "không bằng" được biểu diễn dưới dạng <>.
 • Python, Java, C/C++, và JavaScript: Những ngôn ngữ lập trình này biểu diễn toán tử "không bằng" dưới dạng !=. Trong JavaScript, bất đẳng thức nghiêm ngặt cũng có thể được biểu diễn dưới dạng !==.

Cách Gõ Ký hiệu Không Bằng Sử dụng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 8800 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Nhấn Option + =.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2260 và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể được đặt tên &ne; hoặc thực thể số &#8800;.
 • LaTeX: Để gõ Ký hiệu Không Bằng trong LaTeX, sử dụng lệnh \neq.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Không Bằng