Ký hiệu Omicron

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
οΟεωπΣΛΘ
HTML nghĩa là gì
ο ο
ο
U+3BF
Ký hiệu Omicron (chữ thường)
Ký hiệu omicron chữ thường thường được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học như vật lý và kỹ thuật để đại diện cho các lượng cụ thể.
Ο Ο
Ο
U+39F
Ký hiệu Omicron (chữ hoa)
Ký hiệu Omicron chữ hoa ít được sử dụng hơn, nhưng có thể xuất hiện trong các ký hiệu khoa học hoặc như một dạng nhận dạng.

Ký hiệu Omicron là gì?

Ký hiệu Omicron, được ký hiệu là ο (chữ thường) và Ο (chữ hoa), là một chữ cái từ bảng chữ cái Hy Lạp. Nó đôi khi được sử dụng trong các ngữ cảnh khoa học và toán học cụ thể.

Dạng gốc và các biến thể của ký hiệu Omicron

Ký hiệu Omicron có một dạng gốc cũng như một số biến thể. Dưới đây là những dạng đó, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

  • Ký hiệu gốc: ο, Ο
  • Biến thể: , , 𝛐, 𝛰, 𝜊, 𝜪, 𝝄, 𝝾, 𝞸

Ứng dụng của ký hiệu Omicron trong các lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu Omicron (ο, Ο) là linh hoạt, có tầm quan trọng đôi khi trong nhiều lĩnh vực:

  • Toán học: Ít khi sử dụng nhưng có thể biểu thị các hằng số hoặc biến số cụ thể. ο là dạng được sử dụng phổ biến hơn.
  • Vật lý: Đôi khi được sử dụng để biểu thị các lượng hoặc hằng số cụ thể.
  • Kỹ thuật: Được sử dụng để đại diện cho các tỷ lệ hoặc hệ số cụ thể. ο thường phổ biến hơn.

Cách gõ ký hiệu Omicron sử dụng phím tắt bàn phím, mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 959 (cho chữ thường) hoặc 927 (cho chữ hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Đối với cả chữ thường và chữ hoa, thường cần sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép nó từ nơi khác.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03bf (cho chữ thường) hoặc 039f (cho chữ hoa) và nhấn Enter.
  • HTML: Đối với chữ thường sử dụng ο và đối với chữ hoa sử dụng Ο.
  • LaTeX: Đối với chữ thường, sử dụng lệnh \omicron. Đối với chữ hoa, chỉ cần gõ O.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Omicron (chữ thường)Ký hiệu Omicron (chữ hoa)