Ký Hiệu Epsilon

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
εΕδ
HTML nghĩa là gì
ε ε
ε
U+3B5
Ký Hiệu Epsilon (Chữ thường)
Ký hiệu epsilon chữ thường thường được sử dụng trong toán học để biểu diễn một số dương rất nhỏ.
Ε Ε
Ε
U+395
Ký Hiệu Epsilon (Chữ hoa)
Ký hiệu Epsilon chữ hoa không được sử dụng phổ biến nhưng có thể xuất hiện trong các ký hiệu khác nhau.

Ký hiệu Epsilon là gì?

Ký hiệu Epsilon, được biểu diễn như ε (chữ thường) và Ε (chữ hoa), là một ký tự trong bảng chữ cái Hy Lạp. Nó được sử dụng rộng rãi trong toán học, đặc biệt là giải tích và phân tích thực sự, để biểu diễn một số dương rất nhỏ. Mặc dù không đa dạng như ký hiệu Alpha, ký hiệu Epsilon có các ứng dụng chuyên biệt trong nhiều lĩnh vực.

Bản gốc và Các Biến Thể của Ký Hiệu Epsilon

Ký hiệu Epsilon có một hình thức gốc cũng như một số biến thể. Dưới đây là những hình thức đó, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký Hiệu Gốc: ε, Ε
 • Biến Thể: ϵ, 𝚬, 𝛆, 𝛦, 𝜀, 𝜠, 𝜺, 𝛜, 𝜖, 𝝐, 𝝚, 𝝴, 𝞔, 𝞮, 𝞊, 𝟄

Ứng Dụng của Ký Hiệu Epsilon trong Các Lĩnh Vực Khác Nhau

Ký hiệu Epsilon (ε, Ε) có sự liên quan chuyên biệt trong một số lĩnh vực:

 • Toán Học: Thông thường được sử dụng để biểu diễn một số dương rất nhỏ, đặc biệt là trong giải tích và phân tích thực sự. Ký hiệu epsilon chữ thường ε được sử dụng phổ biến.
 • Khoa Học Máy Tính: Biểu diễn chuỗi rỗng trong lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Ở đây, ký hiệu epsilon chữ thường ε được sử dụng.
 • Kỹ Thuật: Đôi khi được sử dụng để biểu diễn biến dạng trong vật liệu. Ký hiệu epsilon chữ thường ε thường được sử dụng.
 • Kinh Tế Học: Được sử dụng trong kinh tế lượng và mô hình thống kê để biểu diễn các hạng mục lỗi. Thông thường, ký hiệu epsilon chữ thường ε được sử dụng.

Cách Gõ Ký Hiệu Epsilon Sử Dụng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 238 (cho chữ thường) hoặc 917 (cho chữ hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Đối với chữ thường, bạn có thể cần sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép nó từ nơi khác. Chữ hoa không được sử dụng phổ biến.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03b5 (cho chữ thường) hoặc 0395 (cho chữ hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với chữ thường sử dụng ε và đối với chữ hoa sử dụng Ε.
 • LaTeX: Đối với chữ thường, sử dụng lệnh \epsilon hoặc \varepsilon. Đối với chữ hoa, chỉ cần gõ E.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Epsilon (Chữ thường)Ký Hiệu Epsilon (Chữ hoa)