Biểu tượng Vô cùng

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
♾️π±
HTML nghĩa là gì
∞
∞
U+221E
Biểu tượng Vô cùng
Biểu tượng vô cùng, còn được gọi là lemniscate, đại diện cho khái niệm vô cùng hoặc điều gì đó không có giới hạn trong toán học và các lĩnh vực khác.

Biểu tượng Vô cùng là gì?

Biểu tượng vô cùng, được ký hiệu là ∞, còn được gọi là lemniscate, đại diện cho ý tưởng của một điều gì đó vô cùng hoặc không có giới hạn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như toán học, vật lý và triết học để mô tả các khái niệm, lượng hoặc thực thể không có giới hạn hoặc ranh giới.

Ứng dụng của biểu tượng Vô cùng trong các lĩnh vực khác nhau

Biểu tượng vô cùng (∞) không chỉ được sử dụng trong ngữ cảnh toán học; nó có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

  • Toán học: Được sử dụng để chỉ giá trị hoặc lượng không có giới hạn.
  • Vật lý: Được sử dụng trong các lý thuyết nói về số chiều vô hạn hoặc các lượng vô cùng lớn hoặc nhỏ.
  • Khoa học máy tính: Được sử dụng để chỉ vòng lặp vô hạn hoặc thuật toán không có giới hạn.
  • Triết học và Thần học: Đại diện cho các khái niệm vượt qua sự hiểu biết con người, như khái niệm về một hình thái vô cùng.
  • Văn hóa phổ biến: Biểu tượng của tình yêu bền vững, vĩnh viễn hoặc chu kỳ không có điểm dừng, thường được tìm thấy trong các tác phẩm nghệ thuật và trang sức.

Ý nghĩa của biểu tượng vô cùng chủ yếu phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, có thể là trong các lĩnh vực học thuật nghiêm ngặt hoặc trong biểu hiện tượng trưng và văn hóa.

Lịch sử của biểu tượng Vô cùng

Biểu tượng vô cùng được giới thiệu bởi nhà toán học John Wallis vào năm 1655. Ông sử dụng nó để biểu thị vô cùng toán học, một khái niệm cơ bản trong phân tích và toán học lý thuyết. Kể từ đó, biểu tượng này đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để chỉ sự vô tận hoặc không có giới hạn.

Cách Gõ Biểu tượng Vô cùng Bằng Phím tắt Bàn phím, Mã Alt và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt trên bàn phím và gõ 221E trên bàn phím số, sau đó nhả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + 5.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 221e và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên ∞ hoặc thực thể số ∞.
  • LaTeX: Để gõ biểu tượng vô cùng trong LaTeX, sử dụng lệnh \infty.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Vô cùng