Ký hiệu Lambda

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML nghĩa là gì
λ λ
λ
U+3BB
Ký hiệu Lambda (Viết thường)
Ký hiệu lambda viết thường thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học như khoa học máy tính, vật lý và toán học để biểu diễn bước sóng, trị riêng, hoặc hàm vô danh.
Λ Λ
Λ
U+39B
Ký hiệu Lambda (Viết hoa)
Ký hiệu Lambda viết hoa ít được sử dụng hơn nhưng có thể biểu diễn tập hợp, một phát biểu logic trong hệ thống chính thức, hoặc có thể hoạt động như một ký hiệu trong lambda calculus.

Là gì Ký hiệu Lambda?

Ký hiệu Lambda, được ký hiệu là λ (viết thường) và Λ (viết hoa), xuất phát từ bảng chữ cái Hy Lạp nơi nó là chữ thứ 11. Nó đã tìm thấy nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực học thuật và khoa học hiện đại. Lịch sử của biểu tượng xuất phát từ ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại và đã phát triển để có nhiều ứng dụng ngày nay.

Dạng gốc và Biến thể của Ký hiệu Lambda

Như ký hiệu Alpha, Lambda cũng có dạng gốc cũng như nhiều biến thể. Dưới đây là các dạng này, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký hiệu gốc: λ, Λ
 • Biến thể: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Ứng dụng của Ký hiệu Lambda trong Các Lĩnh vực Khác nhau

Ký hiệu Lambda (λ, Λ) linh hoạt và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng để biểu thị trị riêng trong đại số tuyến tính.
 • Vật lý: Biểu diễn bước sóng của một sóng.
 • Khoa học máy tính: Biểu diễn các hàm vô danh trong ngôn ngữ lập trình, đặc biệt trong lập trình hàm.
 • Kỹ thuật: Thường được sử dụng để chỉ bước sóng hoặc tỷ lệ phân rã.
 • Ngôn ngữ học: Là chữ thứ 11 của bảng chữ cái Hy Lạp, nó thường được sử dụng trong các ký hiệu ngôn ngữ học và ký hiệu ngữ âm.
 • Giải tích: Được sử dụng như một ký hiệu trong lambda calculus, một hệ thống chính thức trong logic toán học và khoa học máy tính.

Làm thế nào để Gõ Ký hiệu Lambda bằng Phím tắt Bàn phím, Mã Alt và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 955 (cho viết thường) hoặc 923 (cho viết hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Thông thường yêu cầu sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép từ nơi khác.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03bb (cho viết thường) hoặc 039b (cho viết hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với viết thường, sử dụng λ và đối với viết hoa sử dụng Λ.
 • LaTeX: Đối với viết thường, sử dụng lệnh \lambda. Đối với viết hoa, chỉ cần gõ \Lambda.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Lambda (Viết thường)Ký hiệu Lambda (Viết hoa)