Ký Hiệu Omega

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML nghĩa là gì
Ω Ω
Ω
U+3A9
Ký Hiệu Omega (In Hoa)
Ký hiệu Omega in hoa thường được sử dụng để biểu diễn ohm, đơn vị của điện trở trong vật lý và kỹ thuật.
ω ω
ω
U+3C9
Ký Hiệu Omega (In Thường)
Ký hiệu omega in thường thường được sử dụng trong vật lý, kỹ thuật và toán học để biểu diễn vận tốc góc hay tần số.

Omega là gì?

Ký hiệu Omega, được ký hiệu là ω (in thường) và Ω (in hoa), bắt nguồn từ bảng chữ cái Hy Lạp, nơi nó là chữ cái cuối cùng. Ký hiệu này có các ứng dụng khác nhau trong các ngành học khoa học và học thuật. Lịch sử của nó xuất phát từ văn hóa Hy Lạp cổ đại, và nó phục vụ nhiều mục đích trong các lĩnh vực hiện đại.

Biểu tượng Omega Gốc và các Biến thể của nó

Dưới đây là hình thức gốc và các biến thể của ký hiệu Omega, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Biểu tượng gốc: ω, Ω
 • Biến thể: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

Ứng dụng của Ký Hiệu Omega trong các Lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu Omega (ω, Ω) có nhiều ứng dụng:

 • Vật lý: Thường được sử dụng để biểu diễn vận tốc góc, điện trở (Ω), và các lượng cụ thể khác.
 • Kỹ thuật: Thường được sử dụng để biểu thị điện trở trong ohm (Ω) hoặc vận tốc góc (ω).
 • Toán học: Thường biểu diễn phần tử cuối cùng trong một tập hợp hoặc một hằng số cụ thể.
 • Khoa học Máy Tính: Có thể được sử dụng để chỉ hiệu năng xấu nhất trong ký hiệu O lớn, thường được biểu diễn là Ω(n).
 • Ngôn ngữ học: Là chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp, nó có thể xuất hiện trong các ký hiệu ngôn ngữ học hoặc mô hình.
 • Hóa học: Được sử dụng để biểu diễn một cấu hình hoặc đồng phân cụ thể trong hóa học hữu cơ.
 • Sinh học: Có thể biểu thị các dạng cụ thể của axit béo hoặc các hợp chất sinh học khác.

Cách Gõ Ký Hiệu Omega bằng Các Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 969 (đối với in thường) hoặc 937 (đối với in hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Truy cập nó từ menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép nó từ nơi khác.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03c9 (đối với in thường) hoặc 03a9 (đối với in hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với in thường sử dụng ω và đối với in hoa sử dụng Ω.
 • LaTeX: Đối với in thường, sử dụng lệnh \omega. Đối với in hoa, chỉ cần gõ \Omega.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký Hiệu Omega (In Hoa)Ký Hiệu Omega (In Thường)