Ký hiệu Alpha

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
αΑβθλπΣΩ
HTML nghĩa là gì
α α
α
U+3B1
Ký hiệu Alpha (chữ thường)
Ký hiệu alpha chữ thường thường được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học như vật lý, kỹ thuật và toán học để biểu diễn góc hoặc hệ số.
Α Α
Α
U+391
Ký hiệu Alpha (chữ hoa)
Ký hiệu Alpha chữ hoa được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, bao gồm là chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Hy Lạp.

Ký hiệu Alpha là gì?

Ký hiệu Alpha, ký hiệu là α (chữ thường) và Α (chữ hoa), bắt nguồn từ bảng chữ cái Hy Lạp nơi nó là chữ cái đầu tiên. Theo thời gian, nó đã được chấp nhận cho các mục đích cụ thể trong các lĩnh vực học thuật và khoa học khác nhau. Lịch sử của ký hiệu này gắn liền với nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và đã phát triển để phục vụ nhiều vai trò trong các ngành hiện đại.

Hình thức gốc và các biến thể của Ký hiệu Alpha

Ký hiệu Alpha có một hình thức gốc cũng như một số biến thể. Dưới đây là những hình thức này, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký hiệu gốc: α, Α
 • Các biến thể: , , 𝚨, 𝛂, 𝛢, 𝛼, 𝜜, 𝜶, 𝝖, 𝝰, 𝞐, 𝞪

Ứng dụng của Ký hiệu Alpha trong các lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu Alpha (α, Α) là linh hoạt, với ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng để biểu thị góc hoặc hệ số trong phương trình. α được sử dụng phổ biến.
 • Vật lý: Đại diện cho các hằng số, góc và các đại lượng khác. Cả αΑ đều có thể được tìm thấy, mặc dù ký hiệu chữ thường thường phổ biến hơn.
 • Khoa học máy tính: Thường được sử dụng để chỉ hệ số, góc hoặc thuật toán cụ thể, thường dưới dạng α.
 • Phát triển phần mềm: Thường được sử dụng để chỉ 'phiên bản alpha' của một sản phẩm phần mềm, đây là giai đoạn phát triển sớm. Tại đây, "Alpha" thường được viết để phân biệt nó với chữ cái Hy Lạp.
 • Triết học: Được sử dụng để thảo luận về các khái niệm trừu tượng, thường trong ngữ cảnh logic hoặc siêu hình học. α ít được sử dụng hơn nhưng có thể xuất hiện trong các phương trình logic chính thức.
 • Ngôn ngữ học: Là chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Hy Lạp, nó thường được sử dụng trong các ký hiệu ngôn ngữ học. Α thường được sử dụng khi đề cập đến chữ cái đó.
 • Kỹ thuật: Thường được sử dụng để biểu diễn góc, hệ số hoặc tỷ lệ cụ thể. Cả αΑ đều có thể được sử dụng, mặc dù ký hiệu chữ thường thường phổ biến hơn.
 • Sinh học và Y học: Được sử dụng để biểu thị các dạng cụ thể của protein hoặc các đơn vị phụ trong một phức hợp, thường dưới dạng α.
 • Tài chính: Đại diện cho lợi tức thừa của danh mục đầu tư so với một chuẩn mực, thường được viết dưới dạng α.

Làm thế nào để gõ Ký hiệu Alpha bằng các phím tắt bàn phím, mã Alt và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 224 (cho chữ thường) hoặc 913 (cho chữ hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Đối với chữ thường, nhấn Option + j. Đối với chữ hoa, thường cần sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép nó từ nơi khác.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03b1 (cho chữ thường) hoặc 0391 (cho chữ hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với chữ thường sử dụng α và đối với chữ hoa sử dụng Α.
 • LaTeX: Đối với chữ thường, sử dụng lệnh \alpha. Đối với chữ hoa, chỉ cần gõ A.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Alpha (chữ thường)Ký hiệu Alpha (chữ hoa)