🧶 Sợi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecuộn len
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodesợi
Từ đồng nghĩacuộn, đan và đan bằng kim móc
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Sợi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧶 1F9F6 sợi