🎨 Bảng màu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebảng màu
GoogleBảng màu họa sĩ
TwitterBảng màu
Unicodebảng màu
Từ đồng nghĩabảo tàng, nghệ thuật và vẽ
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công

Hình ảnh

Bảng màu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎨 1F3A8 bảng màu