🖼️ Tranh trong khung

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhung ảnh có tranh
GoogleFrame with picture
TwitterKhung hình có ảnh
Unicodetranh trong khung
Từ đồng nghĩabảo tàng, khung, nghệ thuật và tranh
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh

Hình ảnh

Tranh trong khung biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖼️ 1F5BC FE0F tranh trong khung
🖼 1F5BC (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn