🧵 Sợi chỉ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleống chỉ
GoogleN/A
TwitterChuỗi hội thoại
Unicodesợi chỉ
Từ đồng nghĩakim, may, xâu và ổng chỉ
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công

Hình ảnh

Sợi chỉ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧵 1F9F5 sợi chỉ