🪡 Kim may

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekim khâu
GoogleN/A
TwitterKim khâu
Unicodekim may
Từ đồng nghĩachỉ khâu, khâu, kim, may, may đo, thêu, đính và đồ may
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công

Hình ảnh

Kim may biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪡 1FAA1 kim may