🪢 Nút thắt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenút buộc
GoogleN/A
TwitterNút thắt
Unicodenút thắt
Từ đồng nghĩabuộc, bện, dây, dây thừng, nút thắt, quấn, rối và xoắn
Chuyên mụcHoạt động | nghệ thuật & thủ công

Hình ảnh

Nút thắt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪢 1FAA2 nút thắt