🪱 Giun

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecon sâu
GoogleN/A
TwitterGiun
Unicodegiun
Từ đồng nghĩagiun, giun đất, giun đốt, ký sinh trùng và sâu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Giun biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪱 1FAB1 giun