🦋 Bướm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebươm bướm
GoogleN/A
TwitterBướm
Unicodebướm
Từ đồng nghĩacôn trùng và đẹp
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Bướm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦋 1F98B bướm