🐜 Kiến

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekiến
GoogleKiến
TwitterKiến
Unicodekiến
Từ đồng nghĩacôn trùng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Kiến biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐜 1F41C kiến