🐌 ốc sên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleốc sên
GoogleỐc sên
TwitterỐc sên
Unicodeốc sên
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

ốc sên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐌 1F40C ốc sên