🪰 Con ruồi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecon ruồi
GoogleN/A
TwitterRuồi
Unicodecon ruồi
Từ đồng nghĩabệnh, côn trùng, giòi, ruồi, sâu bệnh và thối rữa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Con ruồi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪰 1FAB0 con ruồi