🐞 Bọ rùa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebọ rùa
GoogleBọ cánh cứng
TwitterBọ rùa
Unicodebọ rùa
Từ đồng nghĩabọ cánh cứng, con bọ rùa và côn trùng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bọ cánh cứng
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Bọ rùa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐞 1F41E bọ rùa