❕ Dấu chấm than màu trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chấm than màu trắng
GoogleHình trang trí dấu cảm thán màu trắng
TwitterHoa văn dấu chấm cảm trắng
Unicodedấu chấm than màu trắng
Từ đồng nghĩachấm, cảm thán, dấu và mờ
Chuyên mụcBiểu tượng | chấm câu
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Dấu chấm than màu trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2755 dấu chấm than màu trắng