‼️ Hai dấu chấm than

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai dấu chấm than màu đỏ
GoogleHai dấu chấm than
TwitterHai dấu chấm cảm
Unicodehai dấu chấm than
Từ đồng nghĩachấm câu, chấm than và dấu
Chuyên mụcBiểu tượng | chấm câu

Hình ảnh

Hai dấu chấm than biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
‼️ 203C FE0F hai dấu chấm than
203C (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn