⁉️ Dấu chấm than và dấu chấm hỏi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chấm hỏi và dấu chấm than màu đỏ
GoogleDấu chấm than dấu hỏi
TwitterDấu chấm cảm chấm hỏi
Unicodedấu chấm than và dấu chấm hỏi
Từ đồng nghĩachấm câu, chấm hỏi, chấm than và dấu
Chuyên mụcBiểu tượng | chấm câu

Hình ảnh

Dấu chấm than và dấu chấm hỏi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⁉️ 2049 FE0F dấu chấm than và dấu chấm hỏi
2049 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn