❗ Dấu chấm than đỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chấm than màu đỏ
GoogleBiểu tượng dấu cảm thán đậm
TwitterBiểu tượng dấu chấm cảm đỏ
Unicodedấu chấm than đỏ
Từ đồng nghĩa!, chấm, cảm thán, dấu và dấu chấm than
Chuyên mụcBiểu tượng | chấm câu

Hình ảnh

Dấu chấm than đỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2757 dấu chấm than đỏ
❗️ 2757 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn