〰️ Dấu gạch ngang lượn sóng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu gạch ngang lượn sóng
GoogleNét lượn sóng
TwitterĐường lượn sóng
Unicodedấu gạch ngang lượn sóng
Từ đồng nghĩadấu, dấu gạch ngang và lượn sóng
Chuyên mụcBiểu tượng | chấm câu

Hình ảnh

Dấu gạch ngang lượn sóng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
〰️ 3030 FE0F dấu gạch ngang lượn sóng
3030 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn