🛡️ Cái khiên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecái khiên
GoogleShield
TwitterKhiên
Unicodecái khiên
Từ đồng nghĩakhiên và vũ khí
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ

Hình ảnh

Cái khiên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛡️ 1F6E1 FE0F cái khiên
🛡 1F6E1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn