⛓️ Dây xích

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledây xích
GoogleChains
TwitterDây xích
Unicodedây xích
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ

Hình ảnh

Dây xích biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛓️ 26D3 FE0F dây xích
26D3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn