🗜️ Cái kẹp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecái kẹp
GoogleCompression
TwitterNén
Unicodecái kẹp
Từ đồng nghĩacặp, dụng cụ và nén
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ

Hình ảnh

Cái kẹp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗜️ 1F5DC FE0F cái kẹp
🗜 1F5DC (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn