⚙️ Bánh răng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh răng
GoogleGear
TwitterBánh răng
Unicodebánh răng
Từ đồng nghĩadụng cụ
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ

Hình ảnh

Bánh răng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚙️ 2699 FE0F bánh răng
2699 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn