💣 Bom

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebom
GoogleBom
TwitterBom
Unicodebom
Từ đồng nghĩabom và hài hước
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Bom biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💣 1F4A3 bom