🔗 Mắt xích

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng liên kết
GoogleBiểu tượng liên kết
TwitterBiểu tượng liên kết
Unicodemắt xích
Chuyên mụcĐối tượng | dụng cụ

Hình ảnh

Mắt xích biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔗 1F517 mắt xích