👌 Bàn tay làm dấu OK

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu bàn tay OK
GoogleBiểu tượng bàn tay ra dấu Ok
TwitterOk
Unicodebàn tay làm dấu OK
Từ đồng nghĩaok và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay một phần
Thẻbiểu tượng cảm xúc tốt | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Bàn tay làm dấu OK biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👌 1F44C bàn tay làm dấu OK 👌🏻 👌🏼 👌🏽 👌🏾 👌🏿