🫰 Bàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo
GoogleN/A
TwitterBàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo
Unicodebàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo
Từ đồng nghĩabúng tay, tiền, tiền bạc, trái tim, tình yêu và đắt tiền
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | Biểu tượng cảm xúc trái tim

Hình ảnh

Bàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫰 1FAF0 bàn tay với ngón trỏ và ngón cái bắt chéo 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿